Fag i VSL

Sikkerhedsvagt i lufthavn – Løn og arbejde

Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening (VSL) har overenskomst med de fleste danske lufthavne.

Det betyder, at vi ved alt om, hvad du skal have i løn og tillæg, fordi det er os, der laver overenskomster og lokalaftalerne med arbejdsgiverne.

I de fleste lufthavne har kollegerne i Security tillidsrepræsentanter, som arbejder tæt sammen med VSL for at sikre gode forhold. Mange steder er der også klubber, som har lavet lokalaftaler, som sikrer ekstra fordele på arbejdspladsen.

Hvad tjener en ansat i Security i en lufthavn?

Lønningerne er forskellige afhængigt af, hvilken lufthavn du bliver ansat i. Der er nemlig forskellige overenskomster og lokalaftaler.

Udover grundløn og tillæg indeholder overenskomsten regler om opsigelse, pension, fridage, vagtplaner, løn under barsel, uddannelse og meget andet.

Fagforening for ansatte i Security i lufthavne

VSL er fagforening for ansatte i Security. Vi tegner overenskomsten, og kender alt til dine løn og arbejdsforholdene.

Meld dig ind her

Bliv medlem af VSL

VSL er den eneste rigtige fagforening for sikkerhedsvagter i lufthavne. Vi er eksperter i din løn, overenskomst og branche